راهنمای نویسندگان

 

شیوه نامه تدوین، نگارش و ارسال  مقالات

 

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود برای تسریع در امر ارزیابی و چاپ، شیوه نامه زیر را رعایت نمایند:

 

اول. صفحه نخست: مشخصات اجمالی مقاله

 

 1. عنوان کامل مقاله
 2. نام و نام خانوادگی کامل نویسنده یا نویسندگان ذیلِ عنوان و به صورت زیر باشد:

 -          نام و نام خانوادگی نویسنده اول که نویسنده مسئول است؛

 -          نام و نام خانوادگی نویسنده دوم پس از آن نویسندگان دیگر؛

-    تبصره. در پاورقی صفحه نخست، به ترتیب مرتبه علمی، رشته تحصیلی، گروه علمی، و تعلق سازمانی به همراه آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول  و سایر نویسندگان نوشته شود. 

-چکیده: بین 200 تا 300 واژگان

-واژگان کلیدی: بین 3 تا 5 واژگان 

دوم. سازماندهی و تدوین مقاله

 

مقدمه: (شامل بیان مساله، طرح فرضیه، اهمیت و ضرورت ، اهداف مقاله، طرح سوال اصلی حداکثر دو صفحه

الف-مرور پیشینه تحقیق

ب-مبانی نظری و روش: تشریح چارچوب نظری، تعیین روش مناسب و همچنین شیوه گردآوری و تحلیل داده ها

پ-بدنه اصلی مقاله: شامل تحلیل و تبیین داده‌های تحقیق، جداول و نمودارها (به همراه شماره و راهنما) و ... به منظور پاسخ به سوال‌ها یا آزمون فرضیه‌ها

نتیجه‌گیری: بیان یافته‌های مقاله به همراه نقد یا پیشنهاد.

منابع:  در انتهای مقاله. شامل الف:منابع فارسی، ب:منابع انگلیسی و عربی، پ: منابع دیجیتالی به تفکیک

 سوم. نظام شماره گذاری

 

شیوه شماره گذاری عناوین اصلی یعنی (مبانی نظری،روش تحقیق و.........)با حروف فارسی (الف، ب، پ..)شماره گذاری می‌شود  و عناوین فرعی با اعداد(3،2،1..) عناوین فرعی تر با (1-1، 2-1، 3-1،.......) شماره گذاری شوند.

 

    چهارم. شیوه نامه نگارش مقالات

 

 1. مقاله فقط از طریق نرم افزار مایکروسافت Word نسخة 2010 یا 2007 با قلم (فونت) B lotus 12  (لاتین Times New Roman 10) و یادداشت‌ها و کتابنامه B lotus 12  (لاتین Times New Roman 10) حروفچینی شود.
 2. حجم مقاله بین 6000 تا8000 کلمه(20 تا 25 صفحه 300 واژگانی) باشد.
 3. در  خصوص واژه‌های خارجی غامض یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، بلافاصله پس از ذکر این گونه واژه‌ها (فقط در اولین ارجاع) معادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمائید.
 4. ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه همراه مقاله ارسال گردد.
 5. ارجاع دهی به صورت درون متنی:

-          منابع فارسی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، جلد، صفحه)/ مانند: (تقضیلی، 1383، ج2: ص32).

-          منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی نویسنده)/ مثال: (Barry,2012,Vol:2: 78).

تبصره یک. از کاربرد کلمات همان، پیشین و....(Ibid,…) در ارجاع دهی خودداری شود.

تبصره دو. چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شود.

پنجم.فهرست کتابنامه در پایان مقاله براساس ترتیب الفبایی:

-. کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده(تاریخ چاپ)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.

مانند:

-       اسپریگنز، توماس(1370)، فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمة فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات آگاه.

-              Nye, joseph (2004), Soft Power:The Means of Success in World Politics, New York: W.W. Norton.

-. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه.

مانند:

-  مرشدی زاد، علی و دیگران (1389)، «بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو»، دانش سیاسی، سال 6، شماره 2، صص 177- 206.

-   Nye, joseph (1990), " Soft Power",  foreign policy, No.80 ,Twentieth Anniversary, Autumn, pp.153-171.

ششم. منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان مطلب، تاریخ مراجعه به سایت یا آخرین تاریخ به روز رسانی سایت، نشانی دقیق اینترنتی یا دسترسیCD  ( همراه با شماره خبر یا کد خبر در صورت وجود)،

مانند:

شریعت، فرشاد. بورس دانشجویان خارج، سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین تاریخ به روز رسانی 16/6/1390:

-         http://www.msrt.gov.ir/index.php/pashoheshi-uni-msrt/associations

هفتم. ملاحظات:

 1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
 2. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلات فرستاده شده باشد.
 3. مجله« انقلاب پژوهی» در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.
 4. مقالات ارسال شده به نشریه بازگردانده نمی شود.