راهنمای نویسندگان

1.موضوع مقالات باید در راستای هدف دوفصلنامه یعنی تحقیق و بررسی دربارة انقلاب باشد.

2ـ.مقالات علمی، پژوهشی، تحقیقی و مستند باشد.

3ـ.مقاله قبلاً در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و چاپ نباشد.

4.مقاله در قالب حداکثر 8 هزار کلمه و در محیط WORD  تنظیم شده باشد.

5. چکیده فارسی حداکثر در 180 کلمه‌ و شامل موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمترین نتایج همراه با واژگان کلیدی (10ـ5) تنظیم گردد.

6. معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

7ـ برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مؤلف سال انتشار: شماره صفحه) عمل شود.

8.منابع در پایان مقاله بدین صورت ارائه شود:

ـکتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر،  نوبت چاپ، تعداد مجلدات. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد).

ـ پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) «عنوان پایان‌نامه»، (مقطع پایان‌نامه و رشته تحصیلی)، نام دانشگاه، نام دانشکده.

ـ منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

نکات مهم:

نویسندگان محترم مقالات می بایست قبل از ارسال مقاله به نشریه، موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

۱-  مقاله را تنها با یک نام کاربری در سامانه ثبت نمایید.

۲- از ارسال مقاله به صورت چاپی، به ایمیل نشریه، ایمیل سردبیر و سایر اعضای هیأت تحریریه و همچنین تحویل مقاله به سایر مراجع پرهیز نمایید. این امر، باعث می شود مقاله شما برای پیگیری های بعدی دچار مشکلاتی شود. لذا، مقاله خود را فقط از طریق سامانه دوفصلنامه ارسال نموده و کد مربوطه را دریافت نمایید.

لازم به ذکر است، دفتر دوفصلنامه هیچ گونه مسئولیتی در قبال پاسخگویی به مقالاتی که از طریق سامانه ارسال نشده باشند نخواهد داشت.

۳- تمامی فیلدهای مربوط به نویسندگان مقاله و همچنین چکیده انگلیسی، فارسی، واژگان کلیدی و ... را در سامانه به دقت تکمیل نمایید. درصورتی که اطلاعات نویسندگان در سامانه با فایل ارسال شده توسط نویسندگان مغایر باشد، مقاله به کمیته علمی ارسال نخواهد شد. (به عنون مثال اگر در فایل مقاله نام سه نفر نویسنده ذکر شده است در سامانه نیز می بایست نام سه نفر نویسنده به همراه مشخصات علمی کامل درج شده باشد).

4- نویسنده مسئول (نویسنده اول) در این نشریه، فردی است  که عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری باشد. لذا دانشجویان محترم دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نوشتن نام خود به عنوان نویسنده مسئول (نویسنده اول) خودداری نمایند.

لازم به ذکر است، دانشجویان محترم می توانند خود را به عنوان عهده دار مکاتبات (و نه نویسنده مسئول) معرفی نمایند.

5-  گواهی دریافت مقاله به هیچ وجه صادر نمی شود.

6-  خواهشمند است با درنظر گرفتن صرف زمان چندماهه، مقاله خود را به دوفصلنامه ارسال فرمایید.

7- تا حد امکان، یک مقاله خود را که موضوع آن با دوفصلنامه مطابقت دارد ارسال فرمایید و از ارسال دو یا چند مقاله به‌صورت هم‌زمان بپرهیزید.

8- فقط مقالاتی به کمیته علمی ارسال می‌شوند که چارچوب اصلی یک مقاله علمی را داشته باشند و کلیه مواردی که در این راهنما به آن‌ها اشاره‌شده است را رعایت نموده باشند. لذا مقالاتی که فاقد چکیده، کلیدواژه، نتیجه‌گیری و منابع و... باشند به کمیته علمی ارسال نخواهند شد. همچنین مقاله‌ای که نویسنده مسئول آن عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری نباشد به دلیل عدم احراز شرایط اولیه، بایگانی خواهد شد.